• 017-35442885
آرد نول
آرد، نرمه و آس‌کرده یا نرم‌کوفته ٔ حبوباتی چون جو و گندم و برنج و
  • جزئیات
  • دانلود

نام محصول : آرد نول

مورد مصرف : شیرینی پزی و قنادی ها


آدرس:  گلستان شهرستان کلاله