آرد سبوس گرفته
آردی است که از قسمت مرکزی آندوسپرم تهیه می شود. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند ویفر، شیرینی، کیک و کلوچه کاربرد دارد. آرد نول 2: آردی است که از قسمتی از آندوسپرم تهیه می شود. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند بیسکویت، کراکر و برخی از انواع شیرینی کاربرد دارد
  • جزئیات
  • دانلود

نام محصول : آرد سبوس گرفته

مورد مصرف :

کاتالوگ محصول

دانلود

آدرس:  گلستان شهرستان کلاله