تجلیل از مدیرشرکت صنعتی سمولینای زر به عنوان کارآفرین برتر

تجلیل از مدیرشرکت صنعتی سمولینای زر به عنوان کارآفرین برتر

>
تجلیل از مدیرشرکت صنعتی سمولینای زر به عنوان کارآفرین برتر

در جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان البرز که با حضور معاون امور تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نمایندگان البرز در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، از امیرامینی مدیرعامل شرکت صنعتی سمولینای زر به عنوان کارآفرین برتر تجلیل به عمل آمد.
این جشنواره با هدف به تصویر کشیدن نقاط قوت و موفقیت ها و توانمندی های استان و ایجاد انگیزه مضاعف در زمینه خلاقیت، نوآوری و بهره مندی بیشتر از استعدادها و معرفی کارآفرینان برتر استان در  سالن همایش مرکز تربیت مربی برگزار شد.

تجلیل از مدیرشرکت صنعتی سمولینای زر به عنوان کارآفرین برتر

تجلیل از مدیرشرکت صنعتی سمولینای زر به عنوان کارآفرین برتر

در جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان البرز که با حضور معاون امور تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نمایندگان البرز در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، از امیرامینی مدیرعامل شرکت صنعتی سمولینای زر به عنوان کارآفرین برتر تجلیل به عمل آمد.
این جشنواره با هدف به تصویر کشیدن نقاط قوت و موفقیت ها و توانمندی های استان و ایجاد انگیزه مضاعف در زمینه خلاقیت، نوآوری و بهره مندی بیشتر از استعدادها و معرفی کارآفرینان برتر استان در  سالن همایش مرکز تربیت مربی برگزار شد.

آدرس:  گلستان شهرستان کلاله