• 017-35442885
 • شرکت آرد کلاله 
   
  تولید کننده آرد و سبوس گندم
   
  از مرغوبترین گندم زارهای استان گلستان

  سالها تجربه درکنار تکنولوژی روز دنیا
 • شرکت آرد کلاله
  تولید کننده آرد و سبوس گندم
  سالها تجربه در کنار تکنولوژی روز دنیا
   

قسمت دو

استانداردها 

 نحوه اخذ نمایندگی از شرکت آرد کلاله

                                        مطابق بخشنامه شماره ...

آدرس:  گلستان شهرستان کلاله